Finansbobler

Jette Riedlin  (Danmark)

Ideen til nansbobler opstod, da jeg læste udsagnet: 82 mennesker ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning!

Som monument for den herskende klasse ville dette ud fra en traditionel historisk kunstopfattelse kræve en meget stor “rytterstatue”. Men i et nutidigt perspektiv synes jeg, det er mere oplagt at illustrere det med nansbobler. Bobler dukker op til over aden, stiger til vejrs – holder de?

Under udførelsen af arbejdet udmeldte OXFAM i foråret 2016, at antallet på 82 var faldet til 62!