Dupont, Fohlman, Hoff & Demsy (DK)

Kurt Dupont, Roger Fohlmann, Christian Hoff, Rolf Demsy  (Danmark)

En tilstræbt geometrisk kogle. Højde ca. 1,70 x 1,50 m
Koglen er en geometrisk gur, sammensat af nedfaldne grene fundet i skovbunden og ophængt mellem to træer i Glisholmskoven.

Koglen adskiller sig fra den omgivende natur ved det simple forhold, at den er menneskeskabt. Men er mennesket dybest set ikke selv et stykke natur i naturen? Koglen er et svævende objekt, der bevæger sig i vinden og fra sin placering imellem to træer vil den virke som et pendul, der kommer til syne for den gående eller cyklende, der undres – en aha-oplevelse i det naturskønne område.

Projektets formål var ikke at skabe stor og blivende kunst. Tværtimod drejede det sig om at frigøre kreativ energi, og det var en befriende oplevelse at fortælle historier med små, enkle midler.

En model af projektet i mindre skala blev skabt i sommersymposiet i sommeren 2015. I mellemtiden har skoven forandret sig, og der var træer, som pludselig ikke er der mere. Koglen skulle gentænkes og placeres et andet sted, og det gav igen nye muligheder for at fortælle en historie.