Helleristning 2.0

Christian Bang Jensen  (Danmark)

Helleristning 2.0 består af en eller ere større sten på udstillingsruten med indgraverede, skematiske symboler. Jeg har tidligere arbejdet med arkæologi og fortid på en alternativ måde, og arbejdet med stenene og tegnene ligger i forlængelse af dette. Feltarbejdet var en central del af projektet – iagttagelser og noter i skoven til brug for symbolerne, som kan rumme forskellige informationer. Eksempelvis om afstanden til en bestemt stjerne-konstellation, eller hvor langt den pågældende sten be nder sig fra jordens midte.

Værket skal opfattes som opdaterede helleristninger i en informationsteknologisk tid. Det forsvinder ikke ved at trykke på “delete”. Det er min intention at skabe interessante møder imellem nyt og gammelt, privat og offentligt, ygtige iagttagelser og varige aftryk. Ydermere vil tegnene blive indfarvet med et rødt pigment som en tydelig reference til runestenene på Nationalmuseet.