Gregers Damgaard Jørgensen (DK)

Gregers Damgård Jørgensen  (DK)

IMG_3589

Området ved Hollufgård vil i de nærmeste årtier formodentlig undergå gennemgribende forandringer. Det nye su- persygehus, parkeringspladser og diverse boliger medfører, at betonen og asfalten breder sig på bekostning af den fri natur.

Nogle (forhåbentlig) venlige vogtere af stedet er her på sin plads. Jeg har valgt at fabulere over en pæreform, eller måske har forskerne allerede taget over og genmanipuleret min pære.

Gamle grupper af æbletræer og diverse nøddehegn forekommer i parkområdet og skoven. Pæretræerne er i under- tal. Indavl og selvtilfredshed kan være en fare for kulturens overlevelse.

Skulpturerne er armeret med stål. De er bygget op og formet i amingo, den endelige modellering er foretaget i Gazelle Formmørtel (en polyester armeret beton/mørtel).