FORENINGEN KUNSTNERVÆRKSTEDERNE HOLLUFGÅRD

Foreningen er samarbejdspartner for Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård.

Medlemmerne har adgang til og kan gøre brug af faciliteterne på Gæsteatelier Hollufgård. Det er også muligt, efter ansøgning, at få egen atelier- eller værkstedsplads stillet til rådighed i en periode.

Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV, eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.

Foreningen er grundlagt 4. maj 2011 som en sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns Billedkunstnerværksteder.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

VEDTÆGTER
Vedtaegter for Foreningen Kunstnervaerkstederne Hollufgaard.

MEDLEMSKAB
Vejledning til ansøgning finder du her

FORMAND

Ole Lejbach (2017–19)
Hollufgårdsvej 169
5220 Odense SØ
26 70 61 86
olelejbach@gmail.com

SEKRETÆR

Christian Bang Jensen (2017–19)
Parmagade 48, st. tv.
2300 København S
28 73 85 80
christianbangjensen@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER

Jette Riedlin (2017-19)
Haveforeningen Lilletoften
Hus 210
5260 Odense S
Tlf.: 30 64 28 99
jette@araneo.org.uk

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger (suppleant, 2018-20)
Mariavænget 12
5260 Odense S
29 25 26 46
antropromorfia@gmail.com

Erling Tingkær (2017-19)
Bredgade 11
5560 Årup
21 96 80 62
erling@erlingtingkaer.dk
www.erlingtingkaer.dk

Gitte Skovmand (1. suppleant)
Muslingevej 35
5240 Odense NØ
info@gitteskovmand.dk

Lene Jelling Holm (2. suppleant)
Hjulets Kvarter 228D
5220 Odense SØ
60 75 80 06
salvierod@hotmail.com

 

REPRÆSENTANTER I GÆSTEATELIERETS BESTYRELSE

Ole Lejbach
Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger

VÆRKSTEDSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Frank Fenriz Jensen
Lisbeth Kragh Olsen
Lene Jelling Holm
Erling Tingkær
Helle Vinter
Jan O. Kongstad
Henning Petersen

UDSTILLINGSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Ole Lejbach
Jens Ramsing
Lisbeth Krag Olsen
Ida Guldhammer
Charlotte Bonde
Erling Tingkær