FORENINGEN KUNSTVÆRKSTEDERNE HOLLUFGÅRD

Foreningen er samarbejdspartner for Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård.

Medlemmerne har adgang til og kan gøre brug af faciliteterne på Gæsteatelier Hollufgård. Det er også muligt, efter ansøgning, at få egen atelier- eller værkstedsplads stillet til rådighed i en periode.

Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV, eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.

Foreningen er grundlagt 4. maj 2011 som en sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns Billedkunstnerværksteder.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

VEDTÆGTER
Vedtaegter for Foreningen Kunstnervaerkstederne Hollufgaard.

MEDLEMSKAB
Vejledning til ansøgning finder du her

FORMAND

Ole Lejbach (2017–19)
Hollufgårdsvej 169
5220 Odense SØ
26 70 61 86
olelejbach@gmail.com

SEKRETÆR

Christian Bang Jensen (2017–19)
Parmagade 48, st. tv.
2300 København S
28 73 85 80
christianbangjensen@hotmail.com

REPRÆSENTANTER FOR GÆSTEATELIERETS BESTYRELSE

Ole Lejbach (2017–19)
Hollufgårdsvej 169
5220 Odense SØ
26 70 61 86
olelejbach@gmail.com

Sabine Jensen (2016 – 18)
Sterrebyvej 13
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 22 73 / 29 91 22 73
sabine@jensen.mail.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER

Jette Riedlin (2012-13)
Haveforeningen Lilletoften
Hus 210
5260 Odense S
Tlf.: 30 64 28 99
jette@araneo.org.uk

Søren Cip (2015-17)
Søndre Alle 19
6070 Christiansfeld
61 69 62 26
post@soerencip.dk
www.soerencip.dk

Liv Serup (2017)
Villestoftehegnet 202
5210 Odense NV
61 33 23 35
livserup@gmail.com

Erling Tingkær
Bredgade 11
5560 Årup
21 96 80 62
erling@erlingtingkaer.dk
www.erlingtingkaer.dk

VÆRKSTEDSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Frank Fenriz Jensen
Lisbeth Kragh Olsen
Lene Jelling Holm
Erling Tingkær
Sabine Jensen
Jan O. Kongstad
Henning Petersen

UDSTILLINGSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Ole Lejbach
Jens Ramsing
Lisbeth Krag Olsen
Ida Guldhammer
Charlotte Bonde