FORENINGEN KUNSTVÆRKSTEDERNE HOLLUFGÅRD

Foreningen er samarbejdspartner for Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård.

Medlemmerne har adgang til og kan gøre brug af faciliteterne på Gæsteatelier Hollufgård. Det er også muligt, efter ansøgning, at få egen atelier- eller værkstedsplads stillet til rådighed i en periode.

Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV, eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.

Foreningen er grundlagt 4. maj 2011 som en sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns Billedkunstnerværksteder.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

VEDTÆGTER
Vedtaegter for Foreningen Kunstnervaerkstederne Hollufgaard.

MEDLEMSKAB
Vejledning til ansøgning finder du her

FORMAND

Kurt Dupont L. (2015–17)
Solbjergvej 11
5230 Odense M
Tlf.: 66 11 57 51
kdl@mail.mira.dk

NÆSTFORMAND

Pia Løye (2015-17)
Læssøegade 21, 1. tv.
5000 Odense C
Tlf.: 40 31 38 43
pialøye@gmail.com

SEKRETÆR

Jens Ramsing (2015-17)
Skovsbovænget 40, 1.th.
5230 Odense C
Tlf.: 21 14 09 48
jens.ram@gmail.com

REPRÆSENTANTER FOR GÆSTEATELIERETS BESTYRELSE

Sabine Jensen (2014-16)
Sterrebyvej 13
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 22 73 / 29 91 22 73
fox@sabinejensen.dk

Erling Tingkær (2015–17)
Bredgade 11
5560 Årup
Tlf.: 21 96 80 62 / 64 43 33 93
erling@erlingtingkaer.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER

Jette Riedlin (2012-13)
Haveforeningen Lilletoften
Hus 210
5260 Odense S
Tlf.: 30 64 28 99
jette@araneo.org.uk

Søren Cip (2015-17)
Søndre Alle 19
6070 Christiansfeld
61 69 62 26
post@soerencip.dk
www.soerencip.dk