INTRODUKTION

Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark er en selvejende institution, stiftet i 1982. Siden da har vi arbejdet for at tilbyde gode, tidssvarende arbejdsfaciliteter i et inspirerende miljø 
til professionelle kunstnere fra Danmark og udlandet.

Faciliteterne drives i tæt samarbejde med Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård, hvis medlemmer også har adgang til at bruge værkstederne. Den daglige drift af værkstederne varetages af Kunstnerværkstedernes bestyrelse. Læs mere her.

Vores værksteder, atelierer, gæsteboliger og administration ligger i et kultur- og naturhistorisk 
interessant område ved herregården Hollufgård syd for Odense. I den smukke herregårdspark og i Glisholmskoven viser vi skulpturer, der er udført i værkstederne, og større 
særudstillinger med deltagelse af både danske og udenlandske kunstnere.

Institutionen drives primært for kulturmidler fra Odense Kommune og Kulturregion Fyn. Derudover søger vi løbende fondsmidler til at gennemføre større samarbejdsprojekter, udstillings- og formidlingsaktiviteter.

HOLLUFGÅRDS BESTYRELSE

 

Formand og repræsentant for Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård:
Billedkunstner Ole Lejbach

Repræsentanter for Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård:
Billedhugger Niels Erik H. v. Øhlenschlæger
Billedkunstner Ole Lejbach

Repræsentant for Akademiraadet:
Billedkunstner Anne Skole Overgaard

Personligt udpegede medlemmer:
Sektorformand, Pia Tørving, HK Kommunal Midt
Direktør, Holger Brodersen, Hotel Christiansminde
Professor, Johs. Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Centret
Billedkunstner Jørgen Svenstrup, AiR Assens

Hollufgårds daglige leder, Charlotte Bonde er bestyrelsens sekretær

FORRETNINGSUDVALG

Charlotte Bonde
Daglig leder

Jens Ramsing
Informationsmedarbejder

Ole Lejbach
Formand for bestyrelserne Hollufgård og KV

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Medlem af bestyrelserne Hollufgård og KV