Om Skulpturparken

Om Skulpturparken

Skulpturparken på Hollufgård er en anderledes skulpturpark, som skaber et samspil imellem kunst, natur og publikum. Oplev et kultur- og naturlandskab af enestående diversitet. Hvert år inviterer vi danske og udenlandske gæstekunstnere til at skabe nye, stedsspecifikke værker.

Skoven

Det fredede Glisholm drives som naturnær skovdrift. Skoven rummer bl.a. Lindved Å med vandrefisk, en stor rågekoloni og gamle engdrag med græssende kvæg. Her findes også en sjælden bestand af det fredede forhistoriske skavgræs, som har vokset her siden den første istid.

Herregården

Den ældste og centrale del af herregården er opført 1577 af rigsråd Jørgen Marsvin i sten foræret af Christian I. fra den nedrevne Hjallese Kirke. Hovedbygningen med de tre tårne er bevaret, men gavludsmykningerne og havefacadens hængetårne og karnapper er væk. Til gengæld ses endnu rester af voldgraven, som omgav anlægget. Hollufgård blev som en af de første danske herregårde opført i den nederlandske stil, der få år senere fik sin store blomstring under Christian 4.

Haven

Den gamle renæssancehave blev i i 1700-tallet erstattet af en ny landskabshave efter datidens mode, fyldt med romantiske kuriositeter. Den moderne have bevarer noget af ånden fra den tid, og man kan stadig opleve dele af de gamle lindealleer samt Sneglehøjen fra 1760, som gemte på herregårdens vinkælder.

Facebookmail
Facebook