”Brydningstid – en generationskløft”: Kunstnerne er ankommet

”Brydningstid – en generationskløft”: Kunstnerne er ankommet 

Af Ditte Tromborg.

Vi har længe set frem til at skyde ”Brydningstid – en generationskløft” i gang, og i sidste uge kom dagen så endelig; residencyprogrammets fire kunstnere ankom til Hollufgård, hvor de skal bo og arbejde de næste to måneder. Vi glæder os til at se deres projekter tage form, og ikke mindst til at opleve dem præsentere projekter og arbejdsprocesser til åbent hus -arrangementet på Hollufgård d. 13. maj. 

Residencyprogrammet er det andet af i alt tre planlagte programmer under fællestitlen ”Brydningstid”, hvor udvalgte kunstnere undersøger og bearbejder store skred i vores samfund gennem deres kunstneriske praksis.  Hvor sidste års program, ”brydningstid – to epokers pejlinger i det ukendte”, kastede et universelt blik på vores epoke vil det andet og tredje program fokusere på udvalgte, centrale aspekter af vores samtid. Omdrejningspunktet for det andet program er ”en generationskløft”; et tema der ligger op til en undersøgelse af de forskydninger som skabes mellem samfundsgrupper i en tid præget af hastige teknologiske fremskridt, en stigende klimabevidsthed og ikke mindst identitetsspørgsmål vedr. race, køn og seksualitet. I en sådan tid bliver kunsten et rum for eksperimenter, fordi den kan noget særligt, noget mere. Derfor er det også den kunstneriske proces, og ikke produktet, der er omdrejningspunktet for programmet. 

De udvalgte kunstnere til Brydningstid – en generationskløft er:  Den danske kunstner Pernille Kofoed, der i sin interdisciplinære praksis arbejder med forholdet mellem menneskelig sårbarhed og den nye tidsalder. Den danske kunstner Filip Vest, der med sit projekt ”resort (of) (arbejdstitel)” ønsker at skabe en kombination af installation og projekt, der sætter fokus på følelser af ensomhed/begær på den ene side og teknologi og arkitektur på den anden. Den italienske sanger, lyd- og videokunstner Luciana Manca, der med projektet ”Diaspora and Trance: A Sonic Citizenship” undersøger forholdet mellem stemmer/musik og migration. Den litauiske kunster Marija Griniuk, bosat i Danmark og med rødder i Ukraine, som undersøger muligheden for samarbejde mellem kunstig intelligens og mennesker, med performance som udgangspunkt såvel som medie. Fælles for kunstnerne er det, at de arbejder overvejende interdisciplinært; grænserne mellem kunstformerne udfordres og brydes, når forskellige medier som film, billedkunst, lyd mm. blandes. Der opstår et hav af nye udtryksformer. 

Selvom kunstnerne som udgangspunkt arbejder med selvstændige projekter, har de i værkstederne rig mulighed for at spare med hinanden og lade sig inspirere. Det glæder vi os meget til at se, hvad der kommer ud af. Følg med her på hjemmesiden og/eller på vores Facebook og Instagram, hvor vi de næste to måneder ligger artikler, billeder mm. ud, så du kan følge kunstnernes arbejdsprocesser sammen med os. 

Læs mereom Brydningstid – en generationskløft her

Facebookmail
Facebook