HUGGERPLADS

På Huggerpladsen har vi op til fire arbejdsområder, heraf to overdækkede.  Der er ingen begrænsning på arbejdstid og støj i forhold til naboer.

Kompressoranlægget er placeret umiddelbart ved siden af Huggehus og -plads, og der kan således frit føres trykluft frem til forskellige arbejdsprocesser; i værkstedet såvel som på pladsen, der er også mulighed for at føre brugsvand rundt på pladsen.

Ved Huggerpladsen er opsat en opvarmet skurvogn, der kan benyttes som ”skitseboks” når du arbejder på pladsen.

Størrelse og adgangsforhold
I tilknytning til pladsen, ligger Huggerhuset, et mindre hus på ca. 30 m2. Huset har port (3×2 m) mod pladsen og fri tilkørsel. Værkstedet er uopvarmet.


 

FACILITETER OG VÆRKTØJ

 

Der er opsat to kompressorer på hver 7,5 kw, de supplerer hinanden automatisk.

Kranbilen er anskaffet med hjælp fra N.M. Knudsens Fond og Albani Fonden – heraf navnet. Alle personlige værnemidler og sliddele til værktøj medbringes af gæstekunstneren.

Værktøj til trykluft

  • Kerneboremaskine
  • Bore/mejselhammer
  • Luftsliber

Værktøj på strøm

  • Borehammer
  • Vinkelslibere
  • Roterende slibesten

Kranbil og løftegrej

  • Lipperter og løftestænger
  • Vores kranbil Knud Albert II kan benyttes på pladsen. Den løfter 8 tonsmeter og 12,5 hvis brugeren har certifikat.