FORENINGEN KUNSTNERVÆRKSTEDERNE HOLLUFGÅRD

Foreningen er samarbejdspartner for Den selvejende institution Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark.

Medlemmerne har adgang til og kan gøre brug af faciliteterne på Hollufgård. Det er også muligt, efter ansøgning, at få egen atelier- eller værkstedsplads stillet til rådighed i en periode.

Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV, eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.

Foreningen er grundlagt 4. maj 2011 som en sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns Billedkunstnerværksteder.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

VEDTÆGTER
Vedtaegter for Foreningen Kunstnervaerkstederne Hollufgaard.

MEDLEMSKAB
Vejledning til ansøgning finder du her

FORMAND

Frank Fenriz (2020-22)
Formand
Kværndrup Vænge 9
5772 Kværndrup
30 27 09 17
frankfenriz@gmail.com

NÆSTFORMAND

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger (2018-20)
Mariavænget 12
5260 Odense S
29 25 26 46
antropromorfia@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER

Christian Bang Jensen (2021-23)
Parmagade 48, st. tv.
2300 København S
28 73 85 80
christianbangjensen@hotmail.com

Marie Retpen (2021-23)
Tingkærvej 189
5220 Odense SØ
50 98 57 67
marie@retpen-glas.dk

Andreas Oxenvad (201-23)
Bistrupvej 67B
3460 Birkerød
androxen@gmail.com
22 86 86 65

SUPPLEANTER

Freja Niemann Lundrup
Suppleant
freja.lundrup@gmail.com
30 49 39 31

Anette Fuhr
Suppleant
Østre Strandløkkevej 3
5300 Kerteminde
60 21 88 84
annettefuhr@hotmail.com

REPRÆSENTANT I HOLLUFGÅRDS BESTYRELSE

Frank Fenriz Jensen

VÆRKSTEDSUDVALG

AKTIVITETSUDVALG

FORRETNINGSUDVALG

Helen Nishijo Andersen
Projektansat

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Formand for Hollugårds bestyrelse