FORENINGEN KUNSTNERVÆRKSTEDERNE HOLLUFGÅRD

Foreningen er samarbejdspartner for Den selvejende institution Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark.

Medlemmerne har adgang til og kan gøre brug af faciliteterne på Hollufgård. Det er også muligt, efter ansøgning, at få egen atelier- eller værkstedsplads stillet til rådighed i en periode.

Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV, eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.

Foreningen er grundlagt 4. maj 2011 som en sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns Billedkunstnerværksteder.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

VEDTÆGTER
Vedtaegter for Foreningen Kunstnervaerkstederne Hollufgaard.

MEDLEMSKAB
Vejledning til ansøgning finder du her

FORMAND

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger (2018-20)
Mariavænget 12
5260 Odense S
29 25 26 46
antropromorfia@gmail.com

NÆSTFORMAND

Ole Lejbach (2017–19)
Hollufgårdsvej 169
5220 Odense SØ
26 70 61 86
olelejbach@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER

Christian Bang Jensen (2019-21)
Kasserer
Parmagade 48, st. tv.
2300 København S
28 73 85 80
christianbangjensen@hotmail.com

Jette Mellgren (2019-21)
Aahaven 7
5270 Odense N
25 38 29 28
mail@jettemellgren.dk

Frank Fenriz (2020-22)
Sekretær
Kværndrup Vænge 9
5772 Kværndrup
30 27 09 17
frankfenriz@gmail.com

SUPPLEANTER

Mariee Retpen (2020-21)
Tingkærvej 189
5220 Odense SØ
50 98 57 67
marie@retpen-glas.dk

Jens Ramsing (2020-21)
Skovsbovænget 40, 1. th
5230 Odense M
21 14 09 48
jens.ram@gmail.com

REPRÆSENTANTER I HOLLUFGÅRDS BESTYRELSE

Ole Lejbach
Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger

VÆRKSTEDSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Frank Fenriz Jensen
Lisbeth Kragh Olsen
Lene Jelling Holm
Erling Tingkær
Helle Vinter
Jan O. Kongstad
Henning Petersen

UDSTILLINGSUDVALG

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Ole Lejbach
Jens Ramsing
Lisbeth Krag Olsen
Ida Guldhammer
Erling Janum
Charlotte Bonde
Erling Tingkær

FORRETNINGSUDVALG

Charlotte Bonde
Daglig leder

Jens Ramsing
Informationsmedarbejder

Ole Lejbach
Formand for bestyrelserne Hollufgård og KV

Niels-Erik H. v. Øhlenschlæger
Medlem af bestyrelserne Hollufgård og KV