SAMARBEJDSPARTNERE

Odense Kommune – Kultur
www.odense.dk

Kunstbygningen SAK
www.sak.dk

ResArtis
www.resartis.org

Sculpture Network
www.sculpture-network.org

Kulturregion Fyn
www.kulturregionfyn.dk

Akademiraadet, Akademiet og Kunstnersamfundet
www.akademiraadet.dk

Dansk Billedhuggersamfund
www.skulptur.dk

Billedkunstnernes Forbund
www.bkf.dk

Danske Billedkunstneres Forbund
www.danskebilledkunstnere.dk

LEVERANDØRER AF VÆRKTØJ OG MATERIALER

KJV
www.kjv.dk

Art de Vos
www.aartdevos.dk

ODICO Formwork Robotics
www.odico.dk

KULTURREGION FYN

Kulturregion Fyn er et kulturpolitisk samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet.

Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af professionelle kulturinstitutioner, af et spirende vækstlag samt en række andre aktører, der alle er med til at løfte den fynske kultur.

Kultursamarbejdet bygger på en fælles målsætning om at styrke det fynske kulturliv og adgangen til kulturlivet samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne.

KULTURINSTITUTIONER I ODENSE

Det fynske Kunstakademi
www.detfynskekunstakademi.dk

Fyns Grafiske Værksted
www.fynsgv.dk

Filosoffen
www.filosoffen-odense.dk

Fyns Kunstmuseum
www.museum.odense.dk/museer/fyns-kunstmuseum.aspx

Kunsthallen Brandts
www.brandts.dk

Kulturmaskinen
www.kulturmaskinen.com

ANDRE VÆRKSTEDER FOR KUNST

Statens Værksteder for Kunst
www.svfk.dk

Fabrikken for Kunst og Design, København
www.ffkd.dk

Grafisk Værksted Næstved
www.grafisk-kunst.org

International Ceramic Research Center, Guldagergård, Skælskør
www.ceramic.dk

Nakskov Metalværksted
www.grafisk-kunst.dk

Vestsjællands arbejdende kunstværksteder
www.vak-kunstvaerksteder.dk

VærkStedet, Roskilde
www.kunstpaamusicon.dk

Skulpturstøberiet
www.shellcasting.dk

Tommerup Keramiske Værksted
www.keramos.dk

Kirsten Kjærs Museum, grafisk værksted og bronzestøbning, Frøstrup
www.kkmuseum.dk

Nordjyllands kunstnerværksted, Ålborg
www.kunsthalnord.dk/nordjyllands-kunstnervaerksted.aspx