Open Call: BRYDNINGSTID – EN GENERATIONSKLØFT

Open Call: BRYDNINGSTID – EN GENERATIONSKLØFT

Brydningstid – en generationskløft.

Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark udbyder et Open Call til det andet af i alt tre residency programmer under titlen “Brydningstid”, hvor vi sætter fokus på kunsten og de store omvæltninger i verden omkring os. Mens “Brydningstid 1 – To epokers pejlinger i det ukendte” kastede et universelt blik på vores epoke, skal Brydningstid 2 og 3 se på udvalgte, centrale aspekter af vores samtid.

Vi er nu nået til det andet program, “Brydningstid – En generationskløft”, som løber af stabelen i vinteren og foråret 2022.

 

En generationskløft

Verden af i dag er en verden, der er ved at klinge ud, mens konturerne af en ny og uklar fremtid tegner sig. Overgangen er kendetegnet ved chokbølger, og rystelser, der fra tid til anden slår ned i forskellige dele af samfundslivet. Tiden er præget af politisk instabilitet, trusler imod demokratiet både indefra og udefra, økologiske og sociale sammenbrud og en digital revolution, der foregår i et hæsblæsende tempo. 

Vor tid nu er af flere blevet sammenlignet med ungdomsoprøret i 60’erne og 70’erne. Magtbaserne styrtes og balancen rykkes. Der er sket et nybrud omkring klima, hvor en hel ungdomsgeneration er gået på gaden og for første gang har fået gennemslagskraft nok til at påvirke parlamentsvalg, som det senest sås i Danmark og Tyskland. Også i problematikkerne omkring køn, identitet og racisme sættes nye dagsordener, som adresserer forskelsbehandling og systemiske overgreb med en hidtil uset konsekvens. Den kontrollerende patriarkalske orden er under hastig afvikling.

De nye dagsordners gennemslagskraft skyldes i høj grad de sociale medier, som i løbet af få år på godt og ondt er blevet en global magtfaktor. De sociale medier er i høj grad den yngre generations værkstøjer, men de ejes af techmastodonter, som i stigende grad akkumulerer viden og magt, uden at tage publicistisk ansvar. Det skaber både etiske og moralske dilemmaer. På den ene side åbner der sig helt nye muligheder for at kæmpe for frihed og få verdenssamfundet i tale. På den anden side foregår kampene på selve den globale platform, som udfordrer de nationale retsstater og demokratier. 

Samtidig åbner der sig større og større kløfter imellem individualismen og samfundets sociale fællesskab. Ofte bliver alder bliver set som et kriterium for at vurdere de politikere, som er ved magten, eller køn og etnicitet som et kriterium for at kunne deltage på lige fod i en debat. Kan demokratierne rumme dette nybrud? Kan vores frihedsidealer? Hvordan integrerer vi omvæltningerne i demokratiets komplekse og sammensatte konsensus?

Det politiske landskab forandrer sig, og kunst og kultur har relevans som aldrig før. Samtidskunsten bryder normer og kan ikke rubriceres indenfor faste rammer. Litteratur, dans og musik flettes sammen med billedkunst og danner nye udtryksformer og formater. Kunsten rummer flere udtryksmuligheder end nogensinde før. Men hvor lægger kunsten sig i alle disse omvæltninger? Hvilken kritisk rolle skal den spille?

 

Deltagere

Hollufgård inviterer 4 samtidskunstnere til at arbejde sammen eller individuelt til temaet “En generationskløft”. Deltagerne udvælges af Hollufgårds Advisory Board, som består af: 

LARS BENT PETERSEN, billedkunstner, rektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi
JO HERMANN, forfatter, ekstern lektor ved SDU
EAMON O’KANE, billedkunstner, professor ved kunstakademiet i Bergen
CHRISTINA BJØRKØE, pianist, docent ved Syddansk Musikkonservatorium
JØRGEN SVENSTRUP, billedkunstner, leder af AiRAssens
NIELS-ERIK H.v. ØHLENSCHLÆGER, billedkunstner, bestyrelsesformand for Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark
HELEN NISHIJO ANDERSEN, projektansat i Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark

Vi lægger vægt på at udvælge billedkunstnere, som arbejder interdisciplinært og bruger eksempelvist lyd, sprog, musik eller teater i deres arbejde. Endvidere ønsker vi kunstnere, som er i stand til at formulere komplekse problematikker i værker, der også formår at inddrage et bredere publikum.

Det står deltagerne frit for at arbejde enkeltvist eller slå sig sammen i en eller flere grupper. Det er også deltagernes eget valg, om forløbet skal munde ud i et eller flere værker, eller om det skal dokumenteres mere processuelt i form af skitser og tekster.

Programmet afsluttes med en fælles artist talk samt en visuel præsentation af arbejdsforløbet/projektet.

Hollufgård ønsker at skabe rum for åben samtale og debat, hvor der tænkes frit, kritisk, på tværs af og bagom den aktuelle samfundsdebat.

 

Program

21.-23. Januar:
Forlænget weekend på Hollufgård, hvor deltagerne lærer hinanden at kende, introduceres til tematikken og tager de første arbejdsskridt. Hollufgård laver et oplæg, som skal inspirere og give indfaldsvinkler til arbejdsprocessen.

Mellemperiode:
Kunstnerne udvikler deres projekter, enten individuelt eller sammen. I perioden vil der være 2 fælles zoom-møder, hvor vi samler op.

15. marts – 15. maj:
Kunstnerne samles igen på Hollufgård til et to-måneders residecy-ophold, hvor de præsenterer ideer for hinanden og færdiggør projektet/projekterne. Der er mulighed for at tage højde for, at kunstnerne kan have andre forpligtelser ved siden af.

Afslutning:
Kunstnerne laver en præsentation/udstilling af arbejdsprocessen i forbindelse med Hollufgårds Åbent Hus på St. bededag, fredag d. 13. maj.

Dokumentation:
Forløbet dokumenteres efterfølgende i en publikation, der tematiserer og diskuterer forløbet.

 

Faciliteter

Residenterne i programmet råder over et enkeltværelse pr. Person med fælles køkken- og bad samt et stort projektværksted til deling. Under opholdene er der fri adgang til at benytte Hollufgårds værkstedsfaciliteter, som omfatter grafik, maleri, sten, træ og metal. 

I programmet er inkluderet:

  • Frit ophold på enkeltværelse i de to opholdssperioder
  • Fælles arbejdsplads i stort projektværksted på 150 m2 med ovenlys samt adgang til specialværksteder.
  • Honorar på i alt 20.000 kr pr. kunstner, som dækker rejse, forplejning of materialeudgifter

 

Ansøgning

1. Motiveret ansøgning, der indeholder en beskrivelse af det kunstneriske projekt, hhv. de ideer og aspekter, du ønsker at udvikle under opholdet indenfor det angivne emne: “Brydningstid – En generationskløft”. Den må gerne indeholde tanker omkring tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg  (max 1 side).

2. CV (max 1 side).

3. Billeddokumentation af tidligere arbejde/projekter (max 5 sider) , links til hjemmeside.

Ansøgningen sendes i én samlet PDF-fil.
Skriv “Brydningstid” i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist: 21. november 2021 kl. 23.59.

Ansøgning og evt. uddybende spørgsmål sendes til:

Jens Ramsing, informationsmedarbejder
jens.ram@gmail.com,

eller

Helen Nishijo Andersen, projektleder
hna@gah.dk 

Hollufgård lægger stor vægt på diversitet. Derfor opfordrer vi alle til at ansøge, uafhængigt af etnicitet, køn, identitet og sexualitet.

Programmet bliver til med støtte fra Den Obelske Familiefond

Facebookmail
Facebook