RESIDENCY-PROGRAMMER

Hollufgård tilbyder standardprogrammer, som kan søges frit men skal betales af residenten selv. Derudover udbyder vi hvert år fondsfinansierede programmer i open cal til udvalgte samtidsrelevante temaer. Sidstnævnte inkluderer stipendier til deltagerne af varierende størrelse.

Læs mere om løbende og tidligere residency-programmer i sidemenuen