Sammenhold og Kultur Avler Trivsel (SKAT)

Skat-projektet er et samarbejde mellem instituttet for idræt- og biomekanik på Syddansk Universitet og Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark. Projektet arbejder ud fra en overbevisning om, at kunstneriske og kulturelle tilbud kan være med til at opbygge fællesskaber og øge trivslen, særligt hos unge.

Vi lever i et samfund, hvor flere og flere mistrives. Derfor er det essentielt, at vi tænker ud af boksen, og samarbejder på tværs af institutioner om at udvikle projekter, der arbejder med trivsel på en ny måde. SKAT-projektet fokuserer først og fremmest på at forebygge mistrivsel. Derfor henvender det sig primært til unge.

Projektet består af to udviklingsforløb, udført i samarbejde med lokale kunstnere, i kreative rammer ved og på Hollufgård. I samarbejde med Odense Kommune er der blevet etableret to grupper bestående af 6 unge hver. I perioder af 6 uger mødes grupperne flere gange ugentligt til workshops, oplæg mv. ved de deltagende kunstnere. Her får de mulighed for at stifte bekendtskab med kunsten og at udfolde sig kreativt i fællesskab. Forløbene munder ud i udstillinger, og evalueres desuden afslutningsvist.

Læs mere om SKAT her