OM OS

Hollufgård er et internationalt artist residence, som hvert år tiltrækker samtidskunstnere fra hele verden. Vores professionelt udstyrede værksteder huser et levende lokalt kunstnermiljø. Skulpturparken ligger i et historisk herregårdsmiljø, omgivet af pragtfuld natur. Her viser vi et bredt spektrum af samtidskunst, som for en stor dels vedkommende er skabt i vores egne værksteder.

Residence
Vi tilbyder ophold på i reglen 1-6 måneder for danske og udenlandske kunstnere og stiller alle faciliteter til rådighed indenfor de klassiske arbejdsgrene maleri, grafik og skulptur. Desuden udbyder vi hvert år open calls til højt profilerede residency-programmer til samtidsrelevante temaer.

Hollufgård er medlem af ResArtis, et residency netværk på over 500 institutioner fordelt på mere end 70 lande.

Værksteder
Hjertet i Hollufgårds arbejde er de professionelle værksteder med et levende professionelt kunstnermiljø, som er forankret i Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård. Værkstedsfaciliteterne omfatter maleri, grafik, træ, metal og sten.

Skulpturparken
Skulpturparken besøges af et stort antal borgere hvert år, og vi skaber kunstoplevelser som er unikke, fordi Hollufgård samler hele fødekæden på ét sted: Internationale residenter og lokale kunstnere arbejder i vores værksteder og skaber stedsspecifikke værker, som publikum kan opleve i parken.

Skulpturparken rummer både samtidskunst, kulturarv og natur på ét sted. Vi skaber oplevelser, som krydser grænsen imellem kunst og natur og imellem historisk arv og fremtid.

I Skulpturparken har vi særlig fokus på nøgleordene kultur-natur-sundhed. Vi tilstræber at skabe infrastruktur og oplevelser i parken, som inviterer til at opleve både med kroppen og sanserne.

Samarbejder
Hollufgård samarbejder med en lang række lokale og regionale aktører og er en aktiv spiller i styrkelsen og videreudviklingen af den fynske kunstscene. 

Vi har et tæt samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, dels omkring deling af vores værkstedsfaciliteter og praktisk, værkstedsbaseret uddannelse af de studerende, dels omkring formidlings- og udstillingsarrangementer.

Med AiR Fyn har vi taget initiativ til et fynske netværk af residencies, som i fremtiden skal skabe fælles residency-programmer og events over hele øen.

Værdisæt
Hollufgård tilstræber en klimavenlig drift og kunstproduktion. Endvidere lægger vi stor vægt på diversitet og ønsker at fremme en progressiv dagsorden på tværs af etnicitet, køn, identitet og sexualitet.

Hollufgårds daglige arbejde bygger på det værdisæt, som er formuleret i værktøjet “Fællesskaber i fokus”. Fif er et universelt værktøj til  styrkelse af den enkelte og gruppen i forhold til trivsel, udvikling, struktur, fortælling og mål. Fif er udviklet af Region Syddanmark i samarbejde med Designskolen Kolding og Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU, på baggrund af erfaringer fra projekterne ’Sundhed, Kultur og Natur’ og ’Unge og Trivsel i Fællesskaber’ . 

Drift
Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark er en selvejende institution, stiftet i 1982. Institutionen drives primært for kulturmidler fra Odense Kommune og Kulturregion Fyn. Derudover søger vi løbende fondsmidler til at gennemføre større samarbejdsprojekter, udstillings- og formidlingsaktiviteter.

 

Hollufgårds bestyrelse, forretningsudvalg og advisory board
– hent PDF